Važni telefoni:

Specijalne službe:
Policija - 192
Vatrogasci - 193
Hitna pomoć - 194
Tačno vreme - 195
Predaja telegrama telefonom - 1961
Prijava međunarodnih razgovora - 19011
Vojna hitna pomoć - 1976
Prijava telefonskih smetnji - 197711
Centar za obaveštavanje - 1985
AMSS pomoc na putu - 1987
Brojevi telefona - 11811
Služba budjenja - 19811
Razna obaveštenja -19812
Vojna policija - 19860
SOS telefon za zene - 2645328

Pravoslavni verski praznici i obicaji - 19822
Meteorološki podaci - 19823
Loto i sportska prognoza - 19844

[BEOGRADSKE SERVISNE INFORMACIJE]

Mobilna Telefonija Srbije ­ MTS 064/789

VIP 060/1234

Telenor 063/9863

Dispečer GSP Beograd 011/366­4040

Bilet servis KCB 011/2628­342

Zavod za DDD 011/305­4000

Gradska inspekcija 011/322­7000

Republička tržišna inspekcija ­ dežurna služba 011/2699­610 (07.30–22.00)

JKP Pogrebne usluge ­ prijava smrti 011/207­1­333, 011/207­1­377

JKP Pogrebne usluge ­ Terenska služba 064/8554­096

JKP Pogrebne usluge ­ Pogrebna oprema 011/207­1­391

Autobuska stanica BAS 011/2636­299

Autobuska stanica Lasta 011/2638­555

Aerodrom Beograd 011/2094­444

Glavna železnička stanica 011/3602­899

JP Gradsko stambeno 011/353­7777

JP Beograd put 011/2765­382

JP Elektrodistribucija Beograd 011/3405­555

JKP Beogradski vodovod i kanalizacija 011/3606­606

Urgentni centar 011/3618­444

Institut za transfuziju krvi Srbija 011/2442­651

SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja 011/36­26­006

Linija za psihološku podršku osobama koje boluju od malignih oboljenja i njihovim porodicama 0800 202 303

Evropski broj za nestalu decu 116­000

Informacije o gradskom prevozu 011/3033­370 011/3033­3

[BEOGRADSKE SERVISNE INFORMACIJE]